ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΚΑΙ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΣ/Η ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

0
Η Δικηγορική Εταιρεία «Ρούσσος Χατζηδημητρίου» επιθυμεί συνεργασία:

(α) με ασκούμενο δικηγόρο,
(β) με δικηγόρο με εμπειρία 3 – 5 ετών και εξειδίκευση στο εμπορικό δίκαιο.

Απαραίτητες προϋποθέσεις βαθμός πτυχίου τουλάχιστον «λίαν καλώς», μεταπτυχιακές σπουδές και άριστη γνώση αγγλικών.

Παρακαλούμε αποστείλατε βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση office@roussoshatzidimitriou.com

 

Σχόλια