ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΜΕ 2ΕΤΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

0

Δικηγορική Εταιρεία στο κέντρο της Αθήνας αναζητά για μόνιμη συνεργασία νέο δικηγόρο με πρότερη 2ετη πραγματική εμπειρία και γνώσεις στο αστικό, εμπορικό και διοικητικό δίκαιο για άμεση πρόσληψη. Απαραίτητα προσόντα η άριστη γνώση αγγλικών και η ευχέρεια στη χρήση Η/Υ.
Επιθυμητή η ύπαρξη μεταπτυχιακού τίτλου και η ικανότητα εργασίας σε ομάδα και με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα. Παρέχονται άριστες συνθήκες εργασίας και ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον.
Ενδεικτικό ωράριο: 09.00 – 19.00
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: pclawyer1@gmail.com ή/και στο fax: 210-3634880
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΜΕ 2ΕΤΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Σχόλια