ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ – ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕ 15ΕΤΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

0

Δικηγορική εταιρεία, με έδρα την Αθήνα, αναζητά έμπειρο συνεργάτη Δικηγόρο με τουλάχιστον 15ετή εμπειρία και εξειδίκευση στο Τραπεζικό Δίκαιο (αναγκαστική εκτέλεση – πλειστηριασμοί, Ν.3869/2010), για την κάλυψη θέσης Προϊσταμένου σε αντίστοιχο τμήμα .

Προσόντα Υποψηφίου Συνεργάτη:
• Τουλάχιστον 15ετής προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση
• Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ
• Άριστη γνώση σύνταξης Διαταγών Πληρωμής , Αστικών Αγωγών, Ανακοπών, Δικογράφων Ν.3869/2010 κλπ.
• Άριστη Γνώση Νέου Κώδικα περί Κατασχέσεων.
• Ηγετικές Ικανότητες
• (Οργάνωση, Συνέπεια, Ικανότητα Εργασίας υπό πίεση

Η Εταιρεία προσφέρει
• Πλήρη απασχόληση
• Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
• Άριστο εργασιακό περιβάλλον
• Δυνατότητα ανέλιξης

Αποστολή βιογραφικών: ak@korakilaw.gr

Σχόλια