ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ – ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

0

Το Δικηγορικό Γραφείο Ελευθερίου Βαλάκου (Λεωφόρος Αλεξάνδρας, Αθήνα) αναζητά δικηγόρο – συνεργάτη με επαγγελματική εμπειρία έως πέντε (5) ετών στο πεδίο του αστικού και ποινικού δικαίου.
Απαραίτητα προσόντα: Εμπειρία στη σύνταξη δικογράφων, άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας και καλή γνώση χειρισμού προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: valakos.e@gmail.com.
Επισημαίνεται ότι για τις αιτήσεις και τα στοιχεία που θα υποβληθούν θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.

valakos.e@gmail.com, 210 36 30 258 – 9, 6932 28 23 43

Σχόλια