ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

0
H Δικηγορική Εταιρεία KPP LAW (www.kpplaw.eu) ζητά ΔΙΚΗΓΟΡΟ με εμπειρία 3 έως και 6 έτη στο τομέα του τραπεζικού δικαίου και κυρίως των τραπεζικών χρηματοδοτήσεων (συμβάσεις, ρυθμίσεις, εκτέλεση). Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας. Βιογραφικά σημειώματα μπορούν να αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: admin@kpplaw.eu Όλα τα βιογραφικά σημειώματα θα θεωρηθούν εμπιστευτικά.

Σχόλια