ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

0

Ζητείται δικηγόρος αυστηρά με ειδίκευση στο Αστικό Δίκαιο και με εμπειρία στη σύνταξη δικογράφων, Μεταπτυχιακός τίτλος θα εκτιμηθεί.
Βιογραφικά αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@agapinos.com
Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Η ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΓΑΠΗΝΟΣ προσφέρει ευκαιρίες για συνεχή εκπαίδευση, γρήγορη ανέλιξη σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό εργασιακό περιβάλλον.

Σχόλια