ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

0

Η Δικηγορική Εταιρεία Troulis & Co. αναζητεί συνεργάτη Δικηγόρο:
1. Στο δικαστικό τμήμα με τουλάχιστον 3ετή εμπειρία στο χειρισμό υποθέσεων.
2. Στο τμήμα Διοικητικό/ Δημόσιο με τουλάχιστον 3ετή εμπειρία στο χειρισμό υποθέσεων και με σχετικό μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (Δημόσιο ή/και Φορολογικό).
Απαιτείται άριστη γνώση Αγγλικής και εφαρμογών MS Office.
Πρόσθετη εμπειρία και γνώση ξένων γλωσσών θα συνεκτιμηθούν κατά περίπτωση.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν Βιογραφικό Σημείωμα ηλεκτρονικώς στη διεύθυνση info@troulislaw.com

Σχόλια