ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

0

Η Δικηγορική Εταιρεία Τρούλης & Συνεργάτες αναζητά Δικηγόρο με εμπειρία 5 έως 10 έτη στους παρακάτω τομείς: α) αστικού/εμπορικού δικαίου β) του φορολογικού δικαίου και γ) του ποινικού δικαίου. Την άριστη γνώση τουλάχιστον μίας (1) ξένης γλώσσας (Αγγλικά +). Θα συνεκτιμηθεί η ευχέρεια στην επικοινωνία και η ύπαρξη μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν βιογραφικό ηλεκτρονικά στη διεύθυνση info@troulislaw.com με την αναφορά στο θέμα «CV – Troulis & Partners Law Firm»

Σχόλια