ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΜΠΕΙΡΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

0
Για δικηγορικό γραφείο που ασχολείται κυρίως με συμβουλευτική και κατά δεύτερο λόγο με μάχιμη δικηγορία κυρίως σε πολιτικά και διοικητικά δικαστήρια.Καλές συνθήκες εργασίας.

Σχόλια