ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΝΕΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

0

Το Δικηγορικό Γραφείο Ελευθερίου Βαλάκου (Λ. Αλεξάνδρας 62, Αθήνα) αναζητά για μόνιμη συνεργασία, αρχομένη από Σεπτέμβριο νέα Δικηγόρο με επαγγελματική εμπειρία έως δύο (2) ετών στο πεδίο του αστικού και ποινικού δικαίου.
Απαραίτητα προσόντα: Εμπειρία στη σύνταξη δικογράφων, καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας και χειρισμού προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών.
Οι ενδιαφερόμενες παρακαλούνται να υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: valakos.e@gmail.com.
Επισημαίνεται ότι για τις αιτήσεις και τα στοιχεία που θα υποβληθούν θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.

valakos.e@gmail.com, 210 36 30 258 – 9, 6932 28 23 43

Σχόλια