ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΝΕΟΣ/ΝΕΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

0
Για ενασχόληση με υποθέσεις προσωπικών δεδομένων (νομικά ερωτήματα και διαδικασία συμμόρφωσης στο ΓΚΠΔ).Παράλληλα θα ανατίθεται η απάντηση σε απλά ερωτήματα μισθωτικού ή εργατικού δικαίου.Εκτιμάται προηγούμενη εμπειρία.Απαραίτητη η αποστολή μιας συστατικής του τελευταίου εργοδότη.

Σχόλια