ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ «ΜΠΑΛΛΑΣ, ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.Δ.Ε.»

0

H Δικηγορική Εταιρεία «Μπάλλας, Πελεκάνος & Συνεργάτες Α.Ε.Δ.Ε.», ζητά Συνεργάτη Δικηγόρο με τουλάχιστον 5ετή αποδεδειγμένη προϋπηρεσία, στο εταιρικό, πτωχευτικό και τραπεζικό δίκαιο και συναφείς συμβάσεις.

Απαιτούμενα επιπλέον τυπικά προσόντα:

  1. Τίτλος μεταπτυχιακών σπουδών ημεδαπού ή αλλοδαπού (κατά προτίμηση αγγλόφωνου) Πανεπιστημίου στο Εμπορικό-Οικονομικό δίκαιο.
  2. Άριστη προφορική και γραπτή γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας,

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν:

    • εμπεριστατωμένη γνώση εταιρικού, πτωχευτικού, τραπεζικού δικαίου και συναφών συμβάσεων
    • ικανή αντίληψη εμπορικών και οικονομικών λειτουργιών και πρακτικών
    • ακεραιότητα και αξιοπιστία, ικανότητα ομαδικής εργασίας και απόδοσης υπό συνθήκες πίεσης, πρωτοβουλία, αναλυτική, λογική και πρωτότυπη σκέψη
    • υψηλού επιπέδου ικανότητα επικοινωνίας και διεξαγωγής παρουσιάσεων στα Ελληνικά και τα Αγγλικά

Με τις αιτήσεις παρακαλούμε να υποβάλλεται διαβιβαστική επιστολή, βιογραφικό στα αγγλικά, αντίγραφα τίτλων σπουδών, εγγραφής σε Δικηγορικό Σύλλογο, δείγματα συμβάσεων, δικογράφων, αποφάσεων και υπόδειξη επιστημονικών δημοσιεύσεων (εφόσον υπάρχουν).

 

Αρμόδιος: Γρηγόρης Πελεκάνος

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 36 25 943

Φαξ για αποστολή βιογραφικών: 210 36 47 925

e-mail: gregory.pelecanos@balpel.gr

Σχόλια