Ζητούνται Δικηγόροι

0
Η Δικηγορική Εταιρεία Β.Δ. Οικονομίδης & Συνεργάτες αναζητά συνεργάτες δικηγόρους για τις κάτωθι θέσεις απασχόλησης:
– Junior Associate-Corporate Law (βλ. https://www.vdilawfirm.com/careers/junior-associate-corporate-law/),
– Junior Associate (βλ. https://www.vdilawfirm.com/careers/junior-associate/)

Σχόλια