Ζητούνται συνεργάτες δικηγόροι (γραφείο Θεσσαλονίκης)

0

Από την ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ζητούνται δύο (2) συνεργάτες δικηγόροι για το γραφείο Θεσσαλονίκης.
Προϋποθέσεις συνεργασίας:
-Δικαστηριακή εμπειρία τουλάχιστον 6 ετών
-Άριστη γνώση Αγγλικών
-Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών (κατά προτίμηση στο Αστικό ή Ποινικό Δίκαιο) θα συνεκτιμηθεί
Παρέχονται:
-Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
-Συμμετοχή σε πρόγραμμα εταιρικής ιδιωτικής ασφάλισης
-Σύγχρονο περιβάλλον εργασίας
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο e- mail: argy@alf.gr

Σχόλια