Ζητούνται συνεργάτες Εμπορικού & Αστικού Δικαίου

0

Η Δικηγορική Εταιρία Θεσσαλονίκης PRIMIUS ζητεί συνεργασία με Δικηγόρο με τουλάχιστον 5ετή δικαστηριακή & ουσιαστική εμπειρία στο Εμπορικό ή Αστικό Δίκαιο, άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας και ηλεκτρονικού υπολογιστή. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών & 2ης γλώσσας θα συνεκτιμηθούν θετικά.
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ info@primiuslawfirm.gr

Σχόλια