Ζητούνται 2 Δικηγόροι με ειδίκευση στο Εμπορικό- Αστικό Δίκαιο και Εργατικό- Διοικητικό Δίκαιο αντίστοιχα

0

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ αναζητά 2 Δικηγόρους με δικαστηριακή εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών στους ανωτέρω τομείς. Η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου στους συγκεκριμένους κλάδους δικαίου, η άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας και ο χειρισμός Η/Υ θα συνεκτιμηθούν. Άριστες συνθήκες εργασίας. Αποστολή Βιογραφικών: slawfirm@outlook.com.gr

Σχόλια