Η Δικηγορική Εταιρεία KKLegal αναζητά δικηγόρο με ειδίκευση στο Εργατικό Δίκαιο

0

Η Δικηγορική Εταιρεία KKLegal αναζητά συνεργάτη Δικηγόρο με ειδίκευση στο Εργατικό Δίκαιο. Απαιτείται, περαιτέρω, άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, καθώς και η δυνατότητα λειτουργίας σε ομαδικό εργασιακό περιβάλλον και ανταπόκρισης σε αυστηρά χρονοδιαγράμματα. Βιογραφικά που δεν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις δεν θα λαμβάνονται υπόψη. Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Αποστολή Βιογραφικών στο recruitment@kklegal.eu

Σχόλια