Η δικηγορική εταιρεία KKlegal επιθυμεί την πρόσληψη Δικηγόρου

0
Στην KKlegal αναζητάμε ευφυή, αποτελεσματικό/ή και φιλόδοξο/η συνεργάτη για να ενταχθεί στην ομάδα της Δικηγορικής μας Εταιρείας με αντικείμενο το εμπορικό δίκαιο και διετή τουλάχιστον εργασιακή εμπειρία. Απαραίτητο πτυχίο Ελληνικού Πανεπιστημίου ή εγνωσμένου Πανεπιστημίου του Εξωτερικού και άριστη (Proficiency) γνώση Αγγλικών. Τίτλος μεταπτυχιακών σπουδών επιθυμητός. Παρακαλούμε στείλτε αναλυτικό βιογραφικό στο recruitment@kklegal.eu.

Σχόλια