Η δικηγορική εταιρεία KLC επιθυμεί την πρόσληψη Δικηγόρου με εξειδίκευση στο Τραπεζικό και Χρηματο-οικονομικό Δίκαιο

0

Η δικηγορική εταιρεία KLC επιθυμεί την πρόσληψη Δικηγόρου με εξειδίκευση στο Τραπεζικό και Χρηματο-οικονομικό Δίκαιο με γνώσεις Εταιρικού Δικαίου και τριετή τουλάχιστον σχετική εμπειρία.

Απαιτούμενα προσόντα
• Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, ιδανικά στο Τραπεζικό και Χρηματο-οικονομικό Δίκαιο
• Τουλάχιστον 3 έτη εμπειρίας
• Άριστη χρήση γραπτού και προφορικού λόγου στα Αγγλικά
• Δυνατότητα ενασχόλησης με πολλαπλές εργασίες
• Ικανότητα συνεργασίας σε ομάδα
Βιογραφικά αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση klcathens@klclawfirm.com
Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Η KLC προσφέρει ευκαιρίες για συνεχή εκπαίδευση, γρήγορη ανέλιξη σε ένα σύγχρονο και ελκυστικό εργασιακό περιβάλλον.

klcathens@klclawfirm.com

Σχόλια