2) Πρόσληψη δικηγόρων – δικηγορική εταιρεία KLC

0

Η δικηγορική εταιρεία KLC επιθυμεί την πρόσληψη δικηγόρων, με εμπειρία τουλάχιστον 7 ετών και ενασχόληση σε θέματα εμπορικού δικαίου, εμπορικών συμβάσεων, πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας και με άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Εμπειρία ή ενασχόληση με θέματα προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, φαρμακευτικών εταιρειών ή εταιρειών συμπληρωμάτων διατροφής θα εκτιμηθεί θετικά. Απαιτείται άριστη χρήση γραπτού και προφορικού λόγου στα Αγγλικά.

Βιογραφικά αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση klcathens@klclawfirm.com
Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Η KLC προσφέρει ευκαιρίες για συνεχή εκπαίδευση, γρήγορη ανέλιξη σε ένα σύγχρονο και ελκυστικό εργασιακό περιβάλλον.

klcathens@klclawfirm.com

Σχόλια