1) Πρόσληψη δικηγόρων – δικηγορική εταιρεία KLC

0

Η δικηγορική εταιρεία KLC επιθυμεί την πρόσληψη δικηγόρων με επταετή τουλάχιστον εμπειρία χειρισμού αντιδικιών εμπορικού και αστικού δικαίου.

Κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και επαρκής χρήση γραπτού και προφορικού λόγου στα Αγγλικά θα εκτιμηθούν θετικά.

Βιογραφικά αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση klcathens@klclawfirm.com
Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Η KLC προσφέρει ευκαιρίες για συνεχή εκπαίδευση, γρήγορη ανέλιξη σε ένα σύγχρονο και ελκυστικό εργασιακό περιβάλλον.

klcathens@klclawfirm.com

Σχόλια