Η Δικηγορική Εταιρεία KLC ζητά ασκούμενο/η δικηγόρο για πλήρη απασχόληση

0

Η Δικηγορική Εταιρεία KLC ζητά ασκούμενο/η δικηγόρο για πλήρη απασχόληση.
Απαιτούνται Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας και υπολειπόμενος χρόνος άσκησης τουλάχιστον ενός έτους.

Βιογραφικά αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση klcathens@klclawfirm.com
Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Η KLC προσφέρει ευκαιρίες για συνεχή εκπαίδευση, γρήγορη ανέλιξη σε ένα σύγχρονο και ελκυστικό εργασιακό περιβάλλον.

klcathens@klclawfirm.com

Σχόλια