Η ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΜΙΧΑΗΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» ΖΗΤΕΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ

0

Η δικηγορική εταιρεία «ΜΙΧΑΗΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» ζητεί δικηγόρο με εμπειρία 5-10 ετών στον τομέα του δημοσίου δικαίου.

Απαραίτητα προσόντα: (α) ικανότητα αυτόνομου χειρισμού υποθέσεων και σύνταξης δικογράφων, β) άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας και Η/Υ (MS Office, Outlook).
Συνεκτιμώμενα πρόσθετα προσόντα: εμπειρία στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων ή/και μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών.

Αποστολή βιογραφικών στο info@gmlaw.gr

Σχόλια