Η «ΜΠΑΛΛΑΣ, ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.Δ.Ε.» ΖΗΤΑ ΔΥΟ (2) ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ

0

Η Δικηγορική Εταιρεία “ΜΠΑΛΛΑΣ, ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.Δ.Ε.” ζητά δύο (2) Συνεργάτες Δικηγόρους, με τουλάχιστον 5ετή αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στη Βιομηχανική Ιδιοκτησία, ειδικότερα δε, στους τομείς:

 

Α. Σημάτων και Σχεδιασμάτων

Β. Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και Πιστοποιητικών Υποδείγματος Χρησιμότητας

 

Απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα:

  1. Πτυχίο Ελληνικής ή αλλοδαπής Νομικής Σχολής και άδεια Ελληνικού Δικηγορικού Συλλόγου,
  2. Πολύ καλή εμπειρία διοικητικών ή/και αστικών αντιδικιών στους ως άνω τομείς,
  3. Πολύ καλή εμπειρία ερευνών/γνωμοδοτήσεων εκκαθάρισης προγενεστέρων δικαιωμάτων στους ως άνω τομείς,  
  4. Άριστη προφορική και γραπτή γνώση της αγγλικής γλώσσας,
  5. Υψηλού επιπέδου ικανότητα επικοινωνίας και πραγματοποίησης παρουσιάσεων στα Ελληνικά και στα Αγγλικά,
  6. Ακεραιότητα και αξιοπιστία, ικανότητα ομαδικής εργασίας και απόδοσης υπό συνθήκες πίεσης, πρωτοβουλία, και σκέψη αναλυτική, λογική και πρωτότυπη,
  7. Ικανότητα άρτιου χειρισμού Η/Υ.

 

Προαιρετικά προσόντα:

  1. Τίτλοι μεταπτυχιακών σπουδών ημεδαπού ή αλλοδαπού (κατά προτίμηση αγγλόφωνου) Πανεπιστημίου στη Βιομηχανική Ιδιοκτησία ή, γενικότερα, στη Διανοητική Ιδιοκτησία,
  2. Γνώση πρόσθετων ξένων γλωσσών.

 

Με τις αιτήσεις παρακαλούμε να υποβάλλονται και διαβιβαστική επιστολή στα αγγλικά, βιογραφικό στα αγγλικά, αντίγραφα τίτλων σπουδών, αποδεικτικό εγγραφής σε Ελληνικό Δικηγορικό Σύλλογο, διαθέσιμα δείγματα επιστημονικής γραφής (όπως δικόγραφα, αποφάσεις, συμβάσεις, επιστημονικές δημοσιεύσεις, κλπ) και διαθέσιμες συστατικές επιστολές.

 

Αρμόδιος: κα. Άννα Ντούμα / HR Dept.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 22 09 258,

e-mail: anna@cvexcellence.gr

Σχόλια