Θέσεις Ασκουμένων Δικηγόρων στην Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε.

0

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. (ΕΤΑΔ Α.Ε.) ζητεί ασκούμενους/ες δικηγόρους για τα γραφεία της στην Αθήνα. Απαραίτητα: έναρξη άσκησης όχι πέραν των 3 μηνών, βαθμός πτυχίου «Λίαν Καλώς», πολύ καλή γνώση αγγλικών και Η/Υ. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν Βιογραφικά Σημειώματα, το αργότερο μέχρι και τις 11/10/2019, στην ηλεκτρονική διεύθυνση kkovanidis@etasa.gr, με την ένδειξη «Θέση Ασκούμενου».

Σχόλια