ΘΕΣΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΥ /ΗΣ

0
Φοιτητής/τρια Νομικής Σχολής με δυνατότητα σύνταξης δικογράφων, ζητείται για την πλήρωση θέσης ημιαπασχόλησης σε δικηγορική εταιρία στο κέντρο της Αθήνας, ωράριο 9 με 15.00, 350 €

Σχόλια