Ιδιαίτερα Μαθήματα

0

Νέος δικηγόρος, κάτοχος LL.M. στο εξωτερικό παραδίδει μαθήματα στον ευρύτερο χώρο του Ποινικού και Διεθνούς δικαίου. E-mail: panos-1990-@hotmail.com

Σχόλια