Κτηματολόγιο

0
Νέα δικηγόρος, με εμπειρία σε μελέτες κτηματογράφησης κι ελέγχους τίτλων, αναλαμβάνει την συμπλήρωση και την κατάθεση δηλώσεων για το Κτηματολόγιο.

Σχόλια