Μαθήματα αγγλικής νομικής ορολογίας (μέσω SKYPE)

0
Δικηγόρος με μεγάλη εμπειρία στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας, παραδίδει μαθήματα αγγλικής νομικής ορολογίας. (Μέσω SKYPE). e-mail: vasilzachou@gmail.com

Σχόλια