Μαθήματα αγγλικής νομικής ορολογίας

0
Δικηγόρος παραδίδει μαθήματα αγγλικής νομικής ορολογίας (μέσω Skype) σε υποψηφίους της σχολής Δικαστών, για εξετάσεις TOLES και άλλους ενδιαφερόμενους e-mail: vasilzachou@gmail.com

Σχόλια