Μαθήματα αγγλικής νομικής ορολογίας

0

Δικηγόρος, με μεγάλη εμπειρία στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας, παραδίδει μαθήματα αγγλικής νομικής ορολογίας (Legal English) σε υποψηφίους της σχολής Δικαστών, υποψηφίους για τις εξετάσεις TOLES και άλλους ενδιαφερόμενους. e-mail: vasilzachou@gmail.com

Σχόλια