Μαθήματα αγγλικής νομικής ορολογίας

0
Μαθήματα αγγλικής νομικής ορολογίας ( μέσω SKYPE) από δικηγόρο, με μεγάλη εμπειρία διδασκαλίας της αγγλικής γλώσσας και πιστοποίηση σε Legal English. mail: vasilzachou@gmail.com

Σχόλια