Μαθήματα Πολιτικής Δικονομίας

0

Νέα Δικηγόρος παραδίδει μαθήματα Πολιτικής Δικονομίας σε φοιτητές, ατομικά και σε γκρουπ έως 5 ατόμων. Ιδιαίτερη βαρύτητα στην επίλυση πρακτικών. Στοιχεία Επικοινωνίας: li_charalabous@yahoo.gr 6981924499

Σχόλια