ΜΑΧΙΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

0

Ζητείται συνάδελφος, τουλάχιστον πενταετούς εμπειρίας, ιδίως με ικανότητα νομικής έρευνας και σύνταξης δικογράφων για εσωτερική συνεργασία, άριστες συνθήκες – προοπτικές. Ωράριο 09:00 – 17:00.
Αποστολή βιογραφικών στο email: sofianos.f59@gmail.com

Σχόλια