Μεγάλη Νομική Εταιρία ζητά Δικαστηριακό Δικηγόρο

0
με τουλάχιστον οκταετή αποδεδειγμένη συνεχή εμπειρία σε οργανωμένο περιβάλλον (με ειδίκευση στον ευρύτερο τομέα του εμπορικού και συναλλακτικού δικαίου), υψηλό βαθμό πτυχίου, μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών και άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας για μόνιμη και αποκλειστική συνεργασία. Άριστες προοπτικές εξέλιξης. Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια. Αποστολή βιογραφικών στο law.athens@gmail.com

Σχόλια