Νέα Δικηγόρος

0

Νέα Δικηγόρος, φοιτήτρια LL.M., αναζητά γραφείο ή δικηγορική εταιρία για εξωτερική ή εσωτερική συνεργασία. Αναλαμβάνει τη σύνταξη δικογράφων, τη νομική έρευνα, τον έλεγχο τίτλων και εν γένει τη διεκπεραίωση νομικών εξωτερικών εργασιών. Άριστη γνώση αγγλικών και ευχέρεια στη χρήση Η/Υ. Πνεύμα συνεργασίας. email επικοινωνίας (ωρ. 8 π.μ.- 8 μ.μ.) : elissavet.law@yahoo.com

Σχόλια