ΝΕΟΣ-Α ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

0

Δικηγορικό Γραφείο στο Κολωνάκι γενικής – μάχιμης δικηγορίας ζητά νέο-α δικηγόρο για πλήρη και ουσιαστική απασχόληση. Απαραίτητη η άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας και Η/Υ. Έναρξη συνεργασίας 26/8/2019. Ωράριο εργασίας: 09.00-19.00 Αποστολή Βιογραφικών: mkaravagena@gmail.com

Σχόλια