ΝΕΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ και ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΣ

0
Ζητούνται νέος δικηγόρος και ασκούμενος με μεράκι για δικηγορία και όρεξη για προσωπική ανάπτυξη. Απαιτούνται: πτυχίο ελληνικής Νομικής Σχολής, μεταπτυχιακό στον τομέα του εταιρικού ή του δημοσίου δικαίου και άριστη γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας. Απαραίτητη εξοικείωση με έρευνα σε τράπεζες νομικών πληροφοριών και Η/Υ.

Σχόλια