Νομικές Μεταφράσεις

0

Δικηγόρος, με εμπειρία στο χώρο της μετάφρασης, αναλαμβάνει μεταφράσεις νομικών κειμένων, από τα αγγλικά στα ελληνικά και το αντίστροφο. (Χρήση μεταφραστικών εργαλείων). e-mail: vasilzachou@gmail.com

Σχόλια