Δικηγόροι Senior/Junior in House

0

Η ΦΡΑΓΚΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ , επιθυμεί να εντάξει στο δυναμικό της για εσωτερική αποκλειστική συνεργασία Δικηγόρους Senior & Junior Associate προκειμένου να απασχοληθούν στον τομέα ανάκτησης απαιτήσεων τραπεζικών και εταιρικών πελατών μας και
να αναλάβουν τη δυναμική διαχείριση και εποπτεία υφιστάμενων και νέων συνεργασιών της εταιρίας .Υπάρχει προοπτική εξέλιξης κι αμοιβή αντίστοιχη των απαιτήσεων.

Σχόλια