Προσφέρεται συνεργασία σε Δικηγόρο- Τομέας Αστικού Δικαίου

0
Απαιτείται άριστη γνώση στο χειρισμό υποθέσεων και ικανή δικαστηριακή πρακτική εμπειρία. Συνεκτιμάται η ύπαρξη σχετικού μεταπτυχιακού διπλώματος. Ανταγωνιστικές αποδοχές, επαγγελματική και οικονομική ανέλιξη.
info@mcaounilaw.gr

Σχόλια