ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ-ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

0
Το δικηγορικό γραφείο «Π. Γιαταγαντζίδης & Συνεργάτες» ζητά συνεργάτη δικηγόρο με ειδικές σπουδές στο ιδιωτικό δίκαιο και κατάρτιση στο δίκαιο των διεθνών συναλλαγών. Είναι απαραίτητη η δικαστηριακή εμπειρία δέκα τουλάχιστον ετών και η άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.
Για την υποβολή βιογραφικού: e-mail yatag@europeanlaw.gr, fax 210-7212272.

Σχόλια