ΣΥΣΤΕΓΑΣΗ

0
Σε προσφάτως ανακαινισμένο γραφείο επί της Λ. Αλεξάνδρας, πλησίον των Δικαστηρίων, διατίθεται ανεξάρτητος χώρος γραφείου καθώς και ελεύθερη χρήση γραφείου διασκέψεων. Συνολικά έξοδα € 250 (μίσθωμα, κοινόχρηστα)

Σχόλια