Τα δικηγορικά γραφεία Αργυρόπουλος Γκισάκη και Συνεργάτες αναζητούν συνεργάτη Δικηγόρο

0

Τα δικηγορικά γραφεία Αργυρόπουλος Γκισάκη και Συνεργάτες αναζητούν συνεργάτη Δικηγόρο με τουλάχιστον 5ετή πραγματική απασχόληση στους τομείς του εμπορικού, εταιρικού και αστικού δικαίου.

Ο/H ιδανικός/η υποψήφιος/α θα πρέπει:

  • Να έχει τουλάχιστον 5ετή αποδεδειγμένη εμπειρία και πραγματική ενασχόληση με τους τομείς του εμπορικού, εταιρικού και αστικού δικαίου.
  • Να διαθέτει ισορροπημένη εμπειρία τόσο σε επίπεδο συμβουλευτικής όσο και δικαστηριακής δικηγορίας.
  • Να διαθέτει συναφή τίτλο Μεταπτυχιακής Εκπαίδευσης.
  • Να γνωρίζει άριστα την Αγγλική γλώσσα και να είναι σε θέση να εργαστεί ευχερώς σε αυτήν σε επίπεδο γραπτού και προφορικού λόγου. Η γνώση πρόσθετων ξένων γλωσσών είναι επιθυμητή.
  • Να είναι προσανατολισμένος/η στην παροχή νομικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου.
  • Να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και να είναι σε θέση να εκτελεί εργασίες με περιορισμένη επίβλεψη.
  • Να διαθέτει επικοινωνιακές διεξιότητες, ομαδικό πνεύμα και ικανότητα συνεργασίας.

Το γραφείο μας προσφέρει

-Φιλικό και σταθερό περιβάλλον εργασίας.

-Σημαντική υποστήριξη από έμπειρους συναδέλφους.

-Εμπειρία σε ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων υψηλού ενδιαφέροντος και απαιτήσεων.

-Προσανατολισμό στην διαρκή εξέλιξη και βελτίωση των συνεργατών μας.

-Σημαντικές ευκαιρίες ανέλιξης.

-Ανταγωνιστικές αποδοχές.

Αν ενδιαφέρεστε για την θέση εργασίας, παρακαλούμε αποστείλετε τα βιογραφικά σας με την ένδειξη «Συνεργάτης» στην ηλεκτρονική διεύθυνση s.batsouli@rglaw.gr

Σχόλια