Το Δικηγορικό Γραφείο «ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» αναζητά Δικηγόρο και ασκούμενο Δικηγόρο για πλήρη και αποκλειστική απασχόληση

0

Το Δικηγορικό Γραφείο «ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» (Σαλαμινομάχων 27, Μαρούσι) αναζητά για πλήρη και αποκλειστική απασχόληση:

(α) συνεργάτη Δικηγόρο με προϋπηρεσία 6 – 8 έτη σε δικηγορική εταιρεία με εξειδίκευση στο Εμπορικό Δίκαιο ή/και νομική υπηρεσία μεγάλης εταιρείας και
(β) ασκούμενο Δικηγόρο.

Οι υποψήφιοι και για τις δύο θέσεις θα πρέπει να είναι απόφοιτοι ελληνικής ή κυπριακής Νομικής Σχολής και να έχουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στο σχετικό αντικείμενο (και ιδίως στο εταιρικό δίκαιο και στο δίκαιο συναλλαγών), κατά προτίμηση από Βρετανικό Πανεπιστήμιο. Απαραίτητη η άριστη γνώση αγγλικών. Αιτήσεις και βιογραφικά στο careers@christou-partners.com μέχρι την. 4.6.2019. Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια. Αιτήσεις που δεν πληρούν τα παραπάνω κριτήρια δεν θα απαντηθούν.

Σχόλια