ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ ΑΝΑΖΗΤΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΗΜΙΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Ή ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

0

Φοιτήτρια επί πτυχίω με προϋπηρεσία από το πρώτο έτος σπουδών, αναζητά δικηγορικό γραφείο για απογευματινή ημιαπασχόληση ή/και για εξωτερική συνεργασία. Αναλαμβάνει σύνταξη δικογράφων, ενημέρωση φακέλων δικογραφίας, σύνταξη προτάσεων και προετοιμασία φακέλων, παρακολούθηση πορείας των υποθέσεων, αρχειοθέτηση δικογραφιών κ.ο.κ.
Διατίθεται βιογραφικό σημείωμα κατόπιν επικοινωνίας, τηλ. επικοινωνίας: 6955808977

Σχόλια