ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΑΝΑΖΗΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

0

Φοιτήτρια επί πτυχίω αναζητά συνεργασία πλήρους απασχόλησης ή καθημερινής απογευματινής ημιαπασχόλησης.
Αναλαμβάνει σύνταξη δικογράφων, ετοιμασία φακέλων, εξωτερικές εργασίες κ.ο.κ. Εμπειρία από το πρώτο έτος σπουδών σε τραπεζικό, αστικό και ποινικό δίκαιο. Ενασχόληση και με δίκαιο αλλοδαπών. Διατίθεται βιογραφικό σημείωμα κατόπιν επικοινωνίας στο email με στοιχεία: tk9458594@gmail.com

Σχόλια