Ελ.Συν.[599/2021] Ολ.: Άρση του καταλογισμού υπαλλήλου νοσοκομείου λόγω πλαστού πτυχίου, σύμφωνα με την Αρχή της Αναλογικότητας. Αρχή της Αναλογικότητας "Καταλογισμός υπαλλήλου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου (νοσοκομείου) εξαιτίας αναδρομικής ανάκλησης του διορισμού του λόγω παραποίησης του βαθμού πτυχίου του (άρθρο 33 παρ.1 περ. β) του ν. 2362/1995). Το Ελεγκτικό Συνέδριο δικάζον αναιρετικώς και εντός των ορίων του αναιρετικού ελέγχου, σταθμίζει αν το ποσό του επίδικου καταλογισμού, που είχε ήδη μειωθεί από το... [Εμβολιασμός]: Ευθύνη του Δημοσίου προς αποκατάσταση Ηθικής Βλάβης από νόμιμη πράξη   ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ  ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 622/2021 Α΄ Τμήμα  ΣτΕ ΑΝΤΩΝΗΣ Π.ΑΡΓΥΡΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ(1) Θεμελιώδες στοιχείο της αρχής της νομιμότητας στη χώρα μας είναι η καθιέρωση της ευθύνης του κράτους προς αποζημίωση για ζημίες που προκαλούν οι δημόσιες αρχές σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, η οποία διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 104,105,106  ΕισΝΑΚ. Παράλληλα η Ευρωπαϊκή Ένωση  και η... ΑΔΣ της 11/5: Προαγωγές Προέδρων Εφετών στο βαθμό του Αρεοπαγίτη Τι προβλέπεται για τις γονικές άδειες στο νομοσχέδιο για την Προστασία της Εργασίας Από το Γραφείο Τύπου του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση: «Το νομοσχέδιο για την Προστασία της Εργασίας που παρουσιάζεται σύντομα σε δημόσια διαβούλευση προωθεί την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής, ενδυναμώνοντας τους εργαζόμενους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η ενσωμάτωση της σχετικής κοινοτικής Οδηγίας 2019/1158, με την οποία προχωράμε πιο πέρα από... ΣτΕ 622/2021 Α' Τμ.: Ευθύνη προς αποκατάσταση ηθικής βλάβης από νόμιμη πράξη εμβολιασμού Απόφαση 622/2021 Α΄ Τμήμα Πρόεδρος: Μ. Καραμανώφ, Αντιπρόεδρος Εισηγητής: Ο. Ζύγουρα, Σύμβουλος (Ευθύνη προς αποκατάσταση ηθικής βλάβης από νόμιμη πράξη εμβολιασμού – Ερμηνεία άρθρου 73 ΚΔΔ) Ι. Σε περίπτωση, που επέλθει ευθέως βλάβη της υγείας προσώπου συνεπεία της συνταγματικώς θεμιτής και νομίμου πραγματοποιήσεως εμβολιασμού (δηλαδή εμβολιασμού διενεργούμενου με σκοπό την προστασία της δημόσιας υγείας συλλογικώς και ατομικώς και... ΕΣΔΙ: Αντικατάσταση μέλους του Συμβουλίου Σπουδών για την κατεύθυνση της Διοικητικής Δικαιοσύνης Γν. ΝΣΚ [54/2021]: Κατάσχεση του Δημοσίου στα χέρια τρίτου Το έγγραφο με αριθμό πρωτ. Δ.ΕΙΣΠΡ.Ε 1071877/ ΕΞ/ 2019/16-5-2019 της Διεύθυνσης Εισπράξεων/Τμήμα E΄ της ΑΑΔΕ. Περίληψη ερωτήματος: Ερωτάται: 1ο. Ποια η τύχη των κατασχέσεων που επιβλήθηκαν στα χέρια τρίτου μετά την λήξη των προσωρινών διαταγών που είχαν χορηγηθεί και την έκδοση των οριστικών αποφάσεων του Ειρηνοδικείου Αθηνών και Ειρηνοδικείου Ερμούπολης ... ΟΔΥΕ: Για το άνοιγμα των Δικαστηρίων, self tests, εμβολιασμούς και μέτρα προστασίας των εργαζομένων στα Δικαστήρια Δυστυχώς, πριν περάσει μήνας από την προηγούμενη παρέμβασή μας(βλέπε την με αρ.πρωτ.244/17-4-2021 ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ της Ο.Δ.Υ.Ε. προς τους ίδιους αποδέκτες με την παρούσα), στα Δικαστήρια θρηνούμε ήδη το 2ο θύμα του κορωνοϊού, συνάδελφό μας  Δικαστική Υπάλληλο στο Πρωτοδικείο Πάτρας ... ΣτΕ: Διακοπή προθεσμίας παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου να επιβάλει φόρους και πρόστιμα Περίληψη αποφάσεων ΣτΕ Ολ 616-618/2021 Πρόεδρος: Ε. Σάρπ, Πρόεδρος ΣτΕ Εισηγήτρια: Κ. Λαζαράκη, Σύμβουλος Επικρατείας Διακοπή προθεσμίας παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου να επιβάλει φόρους και πρόστιμα (άρθρο 72 παρ. 11 εδ. γ Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας – ν. 4174/2013)  Η διάταξη του άρθρου 72 παρ. 11 εδ. γ του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013), η οποία προστέθηκε με... Στη Βουλή το ν/σ του υπουργείου Δικαιοσύνης για τις σχέσεις γονέων και τέκνων Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης με τίτλο:  «Μεταρρυθμίσεις αναφορικά με τις σχέσεις γονέων και τέκνων και άλλα ζητήματα οικογενειακού δικαίου». Με το ως άνω σχέδιο νόμου εισάγονται μεταρρυθμίσεις επί του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου αναφορικά με τις σχέσεις γονέων και τέκνων μετά τη διακοπή της κοινής συμβίωσης, κατ' εφαρμογή των διεθνών συμβάσεων...

Trending now

Trending now

Advertisement
Η Επιτροπή, σε συνέχεια της ανακοίνωσής της, της 9ης Μαρτίου, για την ψηφιακή δεκαετία, δρομολογεί σήμερα δημόσια διαβούλευση σχετικά με τη διατύπωση ενός συνόλου αρχών για την προώθηση και την προάσπιση των αξιών της ΕΕ στον ψηφιακό χώρο. Σκοπός...

myConsulLive: 21 Πρεσβείες και προξενικές Αρχές σε 15 χώρες προστίθενται στην...

Κοινό Δελτίο Τύπου των Υπουργείων Εξωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Στην περαιτέρω επέκταση του myConsulLive με την προσθήκη 21 επιπλέον Πρεσβειών και προξενικών Αρχών...

Το Συμβούλιο συμπληρώνει το νομοθετικό πλαίσιο της ΕΕ στον τομέα της...

Το Συμβούλιο εξέδωσε σήμερα σειρά νομικών πράξεων που αποσκοπούν στη συμπλήρωση του νομικού πλαισίου γύρω από το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη», το πρόγραμμα-πλαίσιο...
Advertisement

elaw.gr