ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ

0

Δικηγορικό γραφείο αναζητεί γραμματέα για μερική απασχόληση. Απαραίτητη προϋπόθεση η γνώση αγγλικών και η άριστη χρήση Η/Υ. Προϋπηρεσία σε δικηγορικό γραφείο και πτυχίο σε οργάνωση και γραμματειακή υποστήριξη θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα. Παρακαλώ, αποστείλατε βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση dioanidi@otenet.gr.

Σχόλια