ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΣ/Η ΓΙΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

0

Ζητείται από το Δικηγορικό Γραφείο «ΔΗΜΗΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» ασκούμενος/η δικηγόρος για ουσιαστική άσκηση με προοπτική συνεργασίας σε άριστο εργασιακό περιβάλλον. Κύριο αντικείμενο ενασχόλησης του γραφείου το αστικό δίκαιο και η ασφαλιστική αποζημίωση από τροχαία ατυχήματα. Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα αν η άσκηση βρίσκεται στο τέλος της. Αποστολή βιογραφικού: diminaskostas@yahoo.gr

Σχόλια