ΑΣΚΟΥΜΕΝΗ/ΟΣ ή ΝΕΑ/ΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

0

Από δικηγορικό γραφείο στην Ά. Γλυφάδα, εξειδικευμένο σε αστικό, εμπορικό και δίκαιο προσωπικών δεδομένων, ζητείται ασκούμενη-ος ή νέα-ος Δικηγόρος με άριστες γνώσεις Αγγλικών και Η/Υ.
Έναρξη συνεργασίας: Σεπτέμβριος 2019. Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιούνται από 28/8. Βιογραφικά στο e-mail: officeglyfada@filotheidispartners.com

Σχόλια